Zo spolupráce s „bratskými“ socialistickými krajinami sme výrazne profitovali. Československo bolo s ostatnými socialistickými krajinami ekonomicky sebestačné

Komunisti počas vyše štyridsiatich rokov vládnutia opakovali, že ekonomická „spolupráca“ socialistických krajín je efektívnejšia a úspešnejšia ako kapitalistický medzinárodný obchod a pre ich občanov je prospešnejšia. V rozpore ekonomickými zákonitosti a podstatou zdrojov bohatstva …