Socializmus: realita namiesto mýtov

Cieľom publikácie bolo priniesť ucelený a faktami a argumentmi podložený pohľad na realitu socializmu u nás v rokoch 1948 až 1989, tým prispieť k zreálneniu historickej pamäti a k búraniu mýtov o ňom. Chceli sme tým zároveň demaskovať socializmus a ukázať jeho pravú tvár, podstatu v praxi a nezamýšľané dôsledky.

Publikácia

Socializmus: realita namiesto mýtov

Publikácia

Sociálny štát: realita namiesto mýtov

Databáza

Databáza mýtov o socializme

Sociálny štát: realita namiesto mýtov

Cieľom publikácie je priniesť faktami a argumentmi podložený pohľad na podstatu sociálneho štátu na Slovensku a rámcovo aj vo vybraných krajinách v zahraničí, tým konfrontovať mýty o ňom s realitou. Chceme tak demaskovať sociálny štát a ukázať jeho nezamýšľané dôsledky. Podliehanie mýtom o ňom a príklon k nemu má totiž reálny vplyv na rast rozsahu a intervencií štátu, ktorý tým výrazne odkrajuje zo súčasnej a budúcej prosperity a slobody ľudí.

Publikácia

Socializmus: realita namiesto mýtov

Publikácia

Sociálny štát: realita namiesto mýtov

Databáza

Databáza mýtov o socializme

Databáza mýtov a faktov o socializme

Publikácia Socializmus: realita namiesto mýtov podrobne preukazuje zlyhanie a negatívne dôsledky spoločenského experimentu v Československu, ktoré v rokoch 1948 až 1989 realizovalo inštitucionálne charakteristiky socializmu. Databáza pozostáva z výberu týchto mýtov a faktov o socializme.

Publikácia

Socializmus: realita namiesto mýtov

Publikácia

Sociálny štát: realita namiesto mýtov

Databáza

Databáza mýtov o socializme

thin

Hľadáme odpovede na dve zásadné otázky

Prečo sú pre mnohých ľudí príťažlivé myšlienky socializmu a sociálneho štátu?

S podotázkou: Súvisí to s mýtmi o socializme a sociálnom štáte?

Ako podliehanie mýtom o socializme a sociálnom štáte súvisí s oslabovaním zodpovednosti jednotlivcov a ich vôle k dobrovoľnej solidarite?

Odpovede chceme nájsť prostredníctvom piatich hypotéz

Mýty o socializme

Akceptované a šírené mýty o socializme a sociálnom štáte prispievajú k tomu, že pre mnohých ľudí sú príťažlivé idey socializmu a sociálneho štátu.

Sociálny štát

Mýty o socializme a sociálnom štáte súvisia, a to tak, že podliehanie mýtom o socializme podporuje mýty o sociálnom štáte a príklon k nemu a naopak.

Skúsenosť

Skúsenosť so socializmom neznamená väčšiu odolnosť voči mýtom o sociálnom štáte a obmedzovaniu slobôd.

Závislosť

Podliehanie mýtom o socializme a sociálnom štáte vplýva na to, že sa ľudia spoliehajú na štát a účinnosť jeho zásahov a prerozdeľovanej pomoci, a tým sa u nich prehlbuje závislosť od štátu a mentalita nárokovateľnosti a oslabuje osobná zodpovednosť.

Solidarita

Podliehanie mýtom o socializme a sociálnom štáte vplýva na oslabovanie dobrovoľnej solidarity.

Hypotézy overíme v podmienkach Slovenska. Ich prípadné potvrdenie však bude univerzálne využiteľné. Chceme vytvoriť predpoklady pre dlhodobé a univerzálne využitie projektu.

 

Cieľom projektu je konfrontovať identifikované mýty s realitou a prispieť k ich odbúravaniu a k dlhodobej zmene myslenia ľudí smerom k posilňovaniu ich zodpovednosti. Naším zámerom je prostredníctvom projektu prispieť k zvýšeniu záujmu, poznania a pochopenia týchto mýtov cieľovými skupinami a verejnosťou na Slovensku a k jeho dlhodobému a univerzálnemu využitiu. Chceme to dosiahnuť aktivitami, prepájajúcimi výskum s jeho aplikáciou a transformačným dosahom v spoločnosti.

 

Projekt Búranie mýtov o socializme a sociálnom štáte realizuje Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika s podporou John Templeton Foundation. 

Aktivity

 Prednášky CEQLS

 Prednášky CEQLS 

 Študentská esej

Študentská esej

Online súťaže

Online súťaže

 KI & Prieskum FOCUS

 KI & Prieskum FOCUS

Konzervatívny klub

Konzervatívny klub

 Cena Ernesta Valka

 Cena Ernesta Valka 

Semináre

Semináre

Výstupy v médiách

Zahrajte si smutno-smiešnu online hru o období socializmu