MÝTY A FAKTY O SOCIALIZME

Výber na základe publikácie Socializmus: realita namiesto mýtov

Publikácia Socializmus: realita namiesto mýtov podrobne preukazuje zlyhanie a negatívne dôsledky spoločenského experimentu v Československu, ktoré v rokoch 1948 až 1989 realizovalo inštitucionálne charakteristiky socializmu.

MÝTUS


Socializmus je dobrá myšlienka, ktorá bola iba chybne zrealizovaná

MÝTUS


Socializmus bol ekonomicky úspešný a voči Západu konkurencieschopný systém

59%

respondentov si myslí, že

„Socializmus bol ekonomicky životaschopný a hospodársky sa mu darilo“

62%

respondentov si myslí, že

„Zo štátom vlastnených podnikov profitovali všetci občania a štátne podniky dokázali účinne uspokojiť dopyt ľudí“ 

MÝTUS


Socialistické hospodárstvo v Československu bolo vyspelé, ktoré napĺňalo reálne potreby ľudí a fungovalo efektívnejšie ako „chaotický“ trhový systém

MÝTUS


Socialistické Československo úspešne vyvážalo svoje výrobky do celého sveta, jeho výrobky boli v zahraničí veľmi vyhľadávané

66%

respondentov si myslí, že

„Československé výrobky mali v zahraničí do roku 1989 skvelé meno a vyvážali sa do celého sveta“

Komunisti počas vyše štyridsiatich rokov vládnutia opakovali, že ekonomická „spolupráca“ socialistických krajín je efektívnejšia a úspešnejšia ako kapitalistický medzinárodný obchod a pre ich občanov je prospešnejšia. 

MÝTUS


Zo spolupráce s „bratskými“ socialistickými krajinami sme výrazne profitovali.

Československo bolo s ostatnými socialistickými krajinami ekonomicky sebestačné

MÝTUS


Socializmus garantoval prácu pre všetkých. Každý mal istotu zamestnania, nezamestnanosť neexistovala

77%

respondentov si myslí, že

„Vďaka plánovanému hospodárstvu bol za socializmu dostatok užitočnej práce pre všetkých, a preto neexistovala nezamestnanosť“

55%

respondentov si myslí

„Pre väčšinu občanov bola životná úroveň za socializmu vyššia ako dnes, ľudia si mohli zo svojho príjmu dovoliť viac“ 

MÝTUS


Socializmus garantoval pracujúcim aj dôchodcom vysokú a oproti súčasnosti vyššiu životnú úroveň

MÝTUS


Socializmus bol sociálne spravodlivejší, keďže v ňom neboli také príjmové a majetkové rozdiely a neboli chudobní

69%

respondentov si myslí, že

„Socializmus bol sociálne spravodlivejší, pretože každý bol odmeňovaný podľa výsledkov svojej práce a neboli také veľké rozdiely v príjmoch“

63%

respondentov si myslí

„Zdravotná starostlivosť bola za socializmu lepšia, ľudia sa dožívali vyššieho veku a menej ľudí zomieralo predčasne na choroby"

MÝTUS


Socialistické zdravotníctvo bolo lepšie a ľudia sa dožívali vyššieho veku ako dnes

MÝTUS


Súčasťou hospodársky úspešného socialistického Československa bola rozvinutá dopravná  a technická infraštruktúra

Dedičstvo socializmu v podobe pomalých a zadlžených železníc, takmer neexistujúcich diaľnic, neexistujúcich koridorov, neexistujúceho metra v Bratislave, nemoderných letísk a závislosti na ruskom plyne si nesieme dodnes

54%

respondentov si myslí

„Socialistický režim sa viac staral o životné prostredie, továrne vypúšťali menej škodlivín, ovzdušie aj vody boli čistejšie“

MÝTUS


Socialistický režim chránil životné prostredie lepšie, ovzdušie aj vody boli čistejšie

MÝTUS


Spotrebitelia mali v socializme na výber z ponuky kvalitných a oproti súčasnosti kvalitnejších a zdravších potravín, pričom v ich produkcii bolo  Československo sebestačné

71%

respondentov si myslí

„Potraviny boli za socializmu bezpečnejšie a kvalitnejšie, ako sú dnes“

45%

respondentov si myslí

„Socializmus v Československu nebol totalitným režimom, ľudské práva sa dodržiavali“ 

MÝTUS


Socialistický režim v Československu nebol totalitný

MÝTUS


Socialistické Československo bolo právnym štátom, ktorý ľuďom garantoval spravodlivosť

45%

respondentov si myslí

„Každý, kto poctivo pracoval a dodržiaval zákony, mohol slobodne prejavovať svoje názory bez toho, aby bol za to akokoľvek postihovaný“ 

79%

respondentov si myslí

"Za socializmu sa žilo bezpečnejšie, násilná kriminalita bola nižšia."

MÝTUS


Za socializmu sa žilo bezpečnejšie a bola nižšia kriminalita, pričom sa menej kradlo

MÝTUS


Socializmus garantoval rovnosť

Mýtus rovnosti v socializme spočíval na falošnom východisku, že ju garantuje vedúca úloha komunistickej strany, čo sa z povahy veci vylučuje

71%

respondentov si myslí

"Socializmus viedol ľudí k morálnejšiemu správaniu"

MÝTUS


Socializmus viedol ľudí k morálnejšiemu správaniu

MÝTUS


Počas socializmu si ľudia viac pomáhali, solidarizovali medzi sebou a boli si bližší

81%

respondentov si myslí

"Ľudia si viac pomáhali, solidarizovali medzi sebou a boli si bližší"

Socialistický režim fungoval aj vďaka dlhotrvajúcej, systematickej a dôslednej propagande, ktorej nebol ušetrený nijaký jednotlivec

MÝTUS


Médiá za socializmu boli slobodné a zobrazovali svet podľa skutočnosti

MÝTUS


Socialistický režim v Československu zaručoval náboženskú slobodu

Cirkevné rády, cirkevné školy boli rušené, znemožňovalo sa vyučovanie náboženstva, bola potláčaná sloboda náboženských médií

36%

respondentov si myslí

„Pred rokom 1989 existovala socialistická demokracia, voľby boli slobodné a demokratické“

MÝTUS


Aj v období vládnutia komunistickej strany pred rokom 1989 sme mali demokraciu a slobodné voľby

MÝTUS


Národné výbory za socializmu fungovali ako orgány súčasných samospráv obcí, miest a krajov

69%

respondentov si myslí

"Národné výbory za socializmu fungovali ako orgány samosprávy v obciach, mestách a krajoch“

Použité sú ilustračné fotografie z archívov TASR a Juraja Bartoša