← SPÄŤ NA DATABÁZU MÝTOV

Foto: TASR

Socializmus je dobrá myšlienka, ktorá bola iba chybne zrealizovaná

Táto databáza Mýty vs. Fakty o socializme naznačuje a publikácia Socializmus: realita namiesto mýtov podrobne preukazuje zlyhanie a negatívne dôsledky spoločenského experimentu v Československu, ktoré v rokoch 1948 až 1989 realizovalo inštitucionálne charakteristiky socializmu. Podstatné je, že tento systém podporoval nadradenosť jedných a podriadenosť ostatných, pričom elita komunistickej strany mala koncentrovanú moc rozhodovať o dianí v ekonomike a celej spoločnosti, ako aj o životoch a osudoch ľudí. 

Aj v Československu sa potvrdilo, že socialistickú spoločnosť môže udržiavať a zabezpečovať iba centralizovaný, autoritatívny a represívny režim na čele s monopolne rozhodujúcou elitou, ktorá inštitucionálne donucuje ľudí. Takto vo svojej podstate nemorálny a nespravodlivý režim systematicky vynucoval poslušnosť od ľudí, vyvolával v nich strach a podnecoval ich k nemorálnemu správaniu. Aj u nás sa tiež potvrdilo, že centrálne riadenie ekonomiky bez súkromného vlastníctva majetku, s ktorými by mohli ľudia podnikať, ekonomicky zlyháva a spôsobuje ekonomické zaostávanie za trhovými ekonomikami. Režim tak obral ľudí o slobodu, dôstojnosť, životnú úroveň a niektorých aj o život. 

Socialistický experiment v Československu tak priniesol deštrukčné ekonomické, morálne a iné dôsledky na ľudí a celú spoločnosť, z ktorých viaceré znášame dodnes. Je zároveň  historickým príkladom systémovo represívnej, antihumánnej, ekonomicky a morálne zlyhávajúcej a proticivilizačnej podstaty socializmu. Tak ako všetky ostatné podobné spoločenské experimenty aj on potvrdil socializmus ako chybnú myšlienku, ktorá je nezlučiteľná so  západnou civilizáciou, založenou na slobode a inherentnej dôstojnosti každého jednotlivca (viac v kapitole Rámcové teoretické a metodické východiská).

ČÍTAŤ ĎALEJ →