Foto: Michal Dolnik

1. REALITA VS MÝTY: SOCIÁLNY ŠTÁT NA SLOVENSKU

1.1 Hospodárstvo a jeho regulácie (Radovan Potočár, Peter Gonda, Peter Krištofóry) 1.2 Vládne prerozdeľovanie a verejné financie (Radovan Potočár, Peter Gonda)   1.3 Sociálny systém a sociálne zabezpečenie (Jakub Šimek, Peter Gonda) 1.4 Práca, zamestnanosť a regulácie trhu práce (Robert Chovanculiak, Radovan Potočár) 1.5 Zdravie a zdravotníctvo (Peter Pažitný, Rudolf …