Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika vyhlasuje súťaž o najväčší mýtus o súčasnom sociálnom štáte (nielen na Slovensku).

Napíš najväčší mýtus o sociálnom štáte, použi argumenty na jeho vyvrátenie a vyhraj 150 eur.


Ďakujeme, že ste sa zúčastnili súťaže, aktuálne prebieha hodnotenie, o výsledkoch budeme informovať čoskoro.


Podmienky súťaže

1. Súťaže sa môže zúčastniť ktokoľvek, bez ohľadu na vek. 

2. Uzávierka súťaže je 20. mája 2020.

3. Text musí byť napísaný v slovenskom alebo českom jazyku, musí sa týkať vyhlásenej témy a jeho rozsah nesmie presiahnuť 800 slov. Zároveň musí ísť o pôvodný autorský text, teda nie text, ktorý už publikovaný bol. 

4. Súťažiaci, ktorí odošlú prostredníctvom formulára text na inú ako vyhlásenú tému, nedodržia jeho stanovený rozsah, odošlú nekompletné údaje alebo doručia text tak, že ho porota nebude mať k dispozícii v stanovenom termíne v elektronickej podobe, nebudú zaradení do hodnotenia.

5. Texty bude porota hodnotiť bez znalosti informácií o identite autora. Zástupca Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, ktorý nie je členom poroty, bude prijímať texty a následne každému priradí identifikačné číslo.

6. Zloženie poroty, ktorá bude hodnotiť texty, je nasledovné:

  • Peter GONDA, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (riaditeľ), vedúci projektu a editor štúdie Sociálny štát: realita namiesto mýtov 
  • Radovan POTOČÁR, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (spolupracovník), člen projektového tímu
  • Martin REGULI, Nadácia F. A. Hayeka (analytik), člen projektového tímu
  • Boris FANDÁK, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (spolupracovník), člen projektového tímu
  • Martin VLACHYNSKÝ, INESS (analytik)

7. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neobsadiť ocenené miesto v prípade, že texty nebudú dosahovať požadovanú úroveň a zhodne sa na tom porota. Vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie ceny sa uskutoční na prelome mája a júna.

Projekt Búranie mýtov o socializme a sociálnom štáte realizuje Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika s podporou John Templeton Foundation.


Výsledky predošlej súťaže o najväčší pretrvávajúci mýtus o socializme

  1. miesto: Jan Hroudný: Mýtus o tom, že komunistický převrat v únoru roku 1948 proběhl nenásilně
  2. miesto: Ladislav Sobotka: Mýtus o lacnom mlieku za socializmu
  3. miesto: Tomáš Královič: Mýtus o kvalitnom vysokom školstve v období socializmu