1.2 ROVNOSŤ

Úvod Jednou zo základných deklarovaných vlastností socializmu bola rovnosť. Sformulovala ju už „ľudovodemokratická“ Ústava 9. mája, prijatá v roku 1948 a zopakovala ju aj „socialistická“ ústava z roku 1960 a „federatívna“, prijatá v roku 1968. …