2 REALITA VS MÝTY: EKONOMIKA A ŽIVOTNÁ ÚROVEŇ

2.1 Ekonomické zaostávanie za Západom (Peter Gonda, Radovan Potočár, Peter Krištofóry) 2.2 Centrálne riadené hospodárstvo bez súkromného vlastníctva (Peter Gonda, Radovan Potočár, Radovan Kazda) 2.3 Ekonomické vzťahy so zahraničím (Radovan Potočár, Peter Krištofóry) 2.4 Práca a zamestnanosť (Radovan Potočár, Peter Gonda) 2.5 Finančná a majetková situácia …

Socializmus: realita namiesto mýtov

Cieľom publikácie bolo priniesť ucelený a faktami a argumentmi podložený pohľad na realitu socializmu u nás v rokoch 1948 až 1989, tým prispieť k zreálneniu historickej pamäti a k búraniu mýtov o ňom. Chceli sme tým zároveň demaskovať socializmus a ukázať jeho pravú tvár, podstatu v praxi a nezamýšľané dôsledky. Socializmus totiž považujeme za aktuálny a vážny spoločenský problém, keďže podliehanie mýtom o ňom, príklon k nemu a oživovanie jeho zmutovaných foriem a prvkov podľa nás ohrozuje slobodu, prosperitu a bezpečnosť ľudí a civilizačné základy dnešných spoločností.