Nef-200×300

Prednáška CEQLS: Robert Nef: Sociálny štát v pasci prerozdeľovania

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s partnermi organizoval 26. marca 2018 v Bratislave ďalšiu z cyklu prednášok Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/tentoraz na tému:Sociálny štát v pasci prerozdeľovania


Prednášal:
Robert Nef

člen správnej rady Liberales Institut (Švajčiarsko)

Moderoval:
Peter Gonda, riaditeľ KI a koordinátor projektu CEQLS

Peter Gonda: Úvod k prednáške CEQLS, 26. marec 2018
Robert Nef: Prednáška CEQLS, 26. marec 2018
Robert Nef: Diskusia po prednáške CEQLS, 26. marec 2018

O Robertovi Nefovi

Robert Nef je členom a bývalým predsedom predstavenstva v Liberales Institut. Je tiež členom Mont Pèlerin Society a International Society for Individual Liberty. Hlavnými oblasťami jeho výskumu sú inštitucionálna konkurencia, princípy klasického liberalizmu, právo a sociálny štát.

Študoval právo v Zürichu a vo Viedni, a titul Lic.iur. získal na Univerzite v Zürichu. Robert Nef bol počas rokov 1968 až 1991 pedagógom a výskumným pracovníkom Chair of Law na Švajčiarskom federálnom technologickom inštitúte (ETH) v Zürichu. V rokoch 1997 – 2015 bol vedúcim a potom prezidentom Liberales Institut v Zürichu, think tanku venujúcemu sa, v súlade s tradíciou klasického liberalizmu, individuálnej slobode a slobodnému trhu.

Robert Nef je autorom mnohých kníh, esejí a článkov o otázkach, ktoré súvisiacia s klasickými liberálnymi princípmi, históriou myšlienok a švajčiarskou politikou, hospodárskou a obrannou politikou, kritickým hodnotením sociálneho štátu a decentralizáciou. Je autorom knihy In Praise of Non-Centralism (Berlín 2004). Bol šéfredaktorom časopisu Reflexion (časopisu Liberales Institut) a v rokoch 1994 – 2008 časopisu „Schweizer Monatshefte“ (mesačníka venovaného kultúre, politike a ekonomickým otázkam).

Vybrané online dostupné texty Roberta Nefa:

– The Swiss Three-Pillar Principle: Dismantle, Extend, Reform?

– Does the majority rule represent threat to liberty?

– Capitalism and Religion

– Socialism, Envy and redistribution

– Protection of Minorities by Competititon System

Partneri:

Nadácia Tatra banky
Crowne Plaza

Mediálni partneri: 

TREND - Týždenník o ekonomike a podnikaní
Týždenník .týždeň
SITA
aktuality.sk
energie-portal.sk

Prednáška CEQLS je súčasťou aktivít projektu Búranie mýtov o socializme a sociálnom štáte, ktorý realizuje Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika s podporou John Templeton Foundation.