OPONENTI

Grigorij Mesežnikov, prezident Inštitútu pre verejné otázky (IVO): oponent publikácie

Martin Vlachynský, analytik INESS – Inštitútu spoločenských a ekonomických analýz: oponent kapitol 2.1 až 2.9 v rámci sekcie publikácie o ekonomike a životnej úrovni 

Beáta Gavurová, profesorka na Technickej univerzite v Košiciach a analytička VVC Bioinformatika UVP TECHNICOM: oponentka kapitoly 2.7 Zdravie a zdravotníctvo

Viktor Nižňanský, riaditeľ Komunálneho výskumného a poradenského centra a bývalý splnomocnenec vlády SR pre decentralizáciu štátu: oponent kapitoly 3.2 Samospráva a voľby

Dušan Mihálik, člen historického klubu ATK Dulov: oponent kapitoly 3.3 Bezpečnosť