2 REALITA VS MÝTY: EKONOMIKA A ŽIVOTNÁ ÚROVEŇ

2.1 Ekonomické zaostávanie za Západom (Peter Gonda, Radovan Potočár, Peter Krištofóry) 2.2 Centrálne riadené hospodárstvo bez súkromného vlastníctva (Peter Gonda, Radovan Potočár, Radovan Kazda) 2.3 Ekonomické vzťahy so zahraničím (Radovan Potočár, Peter Krištofóry) 2.4 Práca a zamestnanosť (Radovan Potočár, Peter Gonda) 2.5 Finančná a majetková situácia …

1.7 NOSTALGIA

Úvod Prečo je dnes cítiť v hodnotení obdobia socializmu nostalgiu a romantizujúce predstavy? Prečo dnes, tridsať rokov po zmene režimu, ľudia hodnotia toto obdobie pozitívne nielen v socioekonomických kategóriách, ale aj v kategóriách morálky, …

1.6 MÉDIÁ

Násilie zbavuje ľudí slobody vôle, propaganda ich zbavuje slobodného úsudku. Karel Čapek Úvod Pretrvávajúce mýty o socializme nie sú len výsledkom spomienkového optimizmu, ale i dôsledného budovania akéhosi iluzórneho sveta a …