Spotrebitelia mali v socializme na výber z ponuky kvalitných a oproti súčasnosti kvalitnejších a zdravších potravín, pričom v ich produkcii bolo Československo sebestačné

„Potraviny boli za socializmu bezpečnejšie a kvalitnejšie, ako sú dnes“ tvrdenie, s ktorým súhlasilo až 71 % respondentov prieskumu agentúry FOCUS z apríla 2018. Extenzívne prístupy v poľnohospodárstve mali dopady aj na kvalitu a bezpečnosť …

Zo spolupráce s „bratskými“ socialistickými krajinami sme výrazne profitovali. Československo bolo s ostatnými socialistickými krajinami ekonomicky sebestačné

Komunisti počas vyše štyridsiatich rokov vládnutia opakovali, že ekonomická „spolupráca“ socialistických krajín je efektívnejšia a úspešnejšia ako kapitalistický medzinárodný obchod a pre ich občanov je prospešnejšia. V rozpore ekonomickými zákonitosti a podstatou zdrojov bohatstva …