Búranie mýtov o socializme 

a sociálnom štáte

Projekt je zameraný na aktuálny a vážny problém: na mýty o socializme a  sociálnom štáte vo vzájomných súvislostiach a s dôsledkami podliehania ľudí týmto mýtom na rozklad základov dnešných spoločností.

Hľadáme odpovede na dve zásadné otázky

Prečo sú pre mnohých ľudí príťažlivé myšlienky socializmu a sociálneho štátu?

S podotázkou: Súvisí to s mýtmi o socializme a sociálnom štáte?

Ako podliehanie mýtom o socializme a sociálnom štáte súvisí s oslabovaním zodpovednosti jednotlivcov a ich vôle k dobrovoľnej solidarite?

Odpovede chceme nájsť prostredníctvom piatich hypotéz

Mýty o socializme

Akceptované a šírené mýty o socializme a sociálnom štáte prispievajú k tomu, že pre mnohých ľudí  sú príťažlivé idey socializmu a sociálneho štátu.

Sociálny štát

Mýty o socializme a sociálnom štáte súvisia, a to tak, že podliehanie mýtom o socializme podporuje mýty o sociálnom štáte a príklon k nemu a naopak.

Skúsenosť

Skúsenosť so socializmom neznamená väčšiu odolnosť voči mýtom o sociálnom štáte a obmedzovaniu slobôd.

Závislosť

Podliehanie mýtom o socializme a sociálnom štáte vplýva na to, že  sa ľudia spoliehajú na štát a účinnosť jeho zásahov a prerozdeľovanej pomoci, a tým sa u nich prehlbuje závislosť od štátu a mentalita nárokovateľnosti a oslabuje osobná zodpovednosť.

Solidarita

Podliehanie mýtom o socializme a sociálnom štáte vplýva na oslabovanie dobrovoľnej solidarity.

Hypotézy overíme v podmienkach Slovenska. Ich prípadné potvrdenie však bude univerzálne využiteľné. Chceme vytvoriť predpoklady pre dlhodobé a univerzálne využitie projektu.

 

Cieľom projektu je konfrontovať identifikované mýty s realitou a prispieť k ich odbúravaniu a k dlhodobej zmene myslenia ľudí smerom k posilňovaniu ich zodpovednosti. Naším zámerom je prostredníctvom projektu prispieť k zvýšeniu záujmu, poznania a pochopenia týchto mýtov cieľovými skupinami a verejnosťou na Slovensku a k jeho dlhodobému a univerzálnemu využitiu. Chceme to dosiahnuť aktivitami, prepájajúcimi výskum s jeho aplikáciou a transformačným dosahom v spoločnosti.

 

Projekt Búranie mýtov o socializme a sociálnom štáte realizuje Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika s podporou John Templeton Foundation. 

Aktivity

 Prednášky CEQLS

 Prednášky CEQLS 

 Študentská esej

Študentská esej

 KI & Prieskum FOCUS

 KI & Prieskum FOCUS

Konzervatívny klub

Konzervatívny klub

 Cena Ernesta Valka

 Cena Ernesta Valka 

Semináre

Semináre

 Prednášky CEQLS

Podoby socializmu a ohrozenia slobody a spoločenskej kooperácie

Dr. Tom G. Palmer je výkonný viceprezident Atlas Network  pre medzinárodné programy a je zodpovedný za vytváranie programov v 14 jazykoch a manažovanie programov pre celosvetovú sieť think tankov.

Sociálny štát v pasci prerozdeľovania

Robert Nef je členom a bývalým predsedom predstavenstva v Liberales Institut. Je tiež členom Mont Pèlerin Society a International Society for Individual Liberty. Hlavnými oblasťami jeho výskumu sú inštitucionálna konkurencia, princípy klasického liberalizmu, právo a sociálny štát.

Dobrá a zlá transformácia

Leszek Balcerowicz pôsobí ako profesor ekonómie na Varšavskej ekonomickej škole, je architektom poľských ekonomických reforiem iniciovaných v roku 1989, zakladateľom a predsedom think-tanku so sídlom vo Varšave Civic Development Forum, čestným predsedom bruselského think-tanku Bruegel a člen prestížneho finančného poradenského orgánu Group of Thirty.