Vývoj HDP na obyvateľa Československa a Fínska

Vývoj HDP na obyvateľa Československa a Fínska