Teritoriálna orientácia československého vývozu v roku 1983

Teritoriálna orientácia československého vývozu v roku 1983