Štruktúra priemyselnej výroby v roku 1948

Štruktúra priemyselnej výroby v roku 1948