Priemerný ročný rast reálnej mzdy v rokoch 1970 až 1988

Priemerný ročný rast reálnej mzdy v rokoch 1970 až 1988