Počet rádioprijímačov na 100 obyvateľov

Počet rádioprijímačov na 100 obyvateľov