Počet pripojených telefónov na 100 obyvateľov

Počet pripojených telefónov na 100 obyvateľov