Miera recyklácie komunálneho odpadu v roku 1995

Miera recyklácie komunálneho odpadu v roku 1995